Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
1. Inleidende bepalingen

Inhoudsopgave
 1. Artikel 1. Begripsbepalingen
  1. 1. het plan
  2. 2. de plankaart
  3. 3. aanbouw
  4. 4. agrarisch bedrijf
  5. 5. bebouwing
  6. 6. bed and breakfastaccommodatie
  7. 7. bedrijfsgebouw
  8. 8. bedrijfswoning/dienstwoning
  9. 9. begane grond
  10. 10. beperkt kwetsbaar object
  11. 11. beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte
  12. 12. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis
  13. 13. beschermd dorpsgezicht
  14. 14. bestaand
  15. 15. bestemmingsgrens
  16. 16. bestemmingsvlak
  17. 17. bijgebouw
  18. 18. bouwen
  19. 19. bouwgrens
  20. 20. bouwlaag
  21. 21. bouwperceel
  22. 22. bouwperceelgrens
  23. 23. bouwvlak
  24. 24. bouwwerk
  25. 25. centrale voorzieningen
  26. 26. cultuurgrond
  27. 27. cultuurhistorische waarden
  28. 28. dagrecreatieve voorzieningen
  29. 29. dak
  30. 30. detailhandel
  31. 31. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling
  32. 32. erf
  33. 33. erker
  34. 34. gebouw
  35. 35. gebruiksmogelijkheden
  36. 36. geluidsbelasting
  37. 37. geluidsgevoelige gebouwen
  38. 38. geluidzoneringsplichtige inrichting
  39. 39. groepsaccommodatie
  40. 40. grondgebonden agrarische bedrijfsvoering
  41. 41. hoofdgebouw
  42. 42. horecabedrijf
  43. 43. horecabedrijf categorie 1
  44. 44. horecabedrijf categorie 2
  45. 45. horecabedrijf categorie 3
  46. 46. horecabedrijf categorie 4
  47. 47. intensieve-veehouderij
  48. 48. kampeerplaats
  49. 49. kampeerterrein
  50. 50. kleinschalige verblijfsrecreatie
  51. 51. kunstwerk
  52. 52. kwekerij
  53. 53. kwetsbaar object
  54. 54. landschappelijke waarden
  55. 55. landschapselement
  56. 56. LOFAR
  57. 57. maatschappelijke voorzieningen
  58. 58. manege
  59. 59. melkveehouderij
  60. 60. mestzak/mestfoliebassin
  61. 61. modelvliegterrein
  62. 62. neventak van intensieve-veehouderij
  63. 63. natuurlijke waarden
  64. 64. natuurzorgcentrum
  65. 65. niet grondgebonden agrarisch bedrijf
  66. 66. niet-opgaande gewassen
  67. 67. openbare dienstverlening
  68. 68. paardenfokkerij
  69. 69. peil
  70. 70. permanente bewoning
  71. 71. platte afdekking
  72. 72. productiegebonden detailhandel
  73. 73. prostitutie
  74. 74. recreatief medegebruik
  75. 75. recreatiewoning
  76. 76. risicovolle inrichting
  77. 77. seksinrichting
  78. 78. silo
  79. 79. sleufsilo
  80. 80. stacaravan
  81. 81. straat- en bebouwingsbeeld
  82. 82. streekgebonden agrarische producten
  83. 83. tuincentrum
  84. 84. uitbouw
  85. 85. volwaardig agrarisch bedrijf
  86. 86. voorgevel
  87. 87. voorkeursgrenswaarde
  88. 88. vuurwerkbedrijf
  89. 89. woning
  90. 90. woongebouw
  91. 91. woonsituatie
  92. 92. zorgboerderij
 2. Artikel 2. Wijze van meten
  1. 1. de dakhelling:
  2. 2. de goothoogte van een bouwwerk:
  3. 3. de inhoud van een bouwwerk:
  4. 4. de bouwhoogte van een bouwwerk:
  5. 5. de oppervlakte van een bouwwerk:
  6. 6. de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel
  7. 7. de hoogte van een windturbine