Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 34. Straalpad (dubbelbestemming)

34.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Straalpad' aangegeven gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming), tevens bestemd voor een straalpad.

34.2. Bouwvoorschriften

In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mag de bouwhoogte van bebouwing niet meer dan 36 m ten opzichte van het Nieuw Amsterdams Peil bedragen.