Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 36. Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9, lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  1. richtlijnen voor de verlening van vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen;
  2. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer;
  3. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
  4. het bouwen nabij bovengrondse hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;
  5. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
  6. de ruimte tussen bouwwerken.