Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 44. Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:

Voorschriften deel uitmakende van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Stadskanaal.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 23 maart 2009.

voorzitter,

griffier,