Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 9. Bedrijf - Openbaar nut
9.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Bedrijf - Openbaar nut' aangewezen gronden zijn bestemd voor openbare nutsvoorzieningen.

9.2. Bouwvoorschriften
  1. Op of in deze gronden mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van de bestaande bebouwing.
  2. De inhoud van de bebouwing bedraagt ten hoogste 100 m;
  3. De hoogte bedraagt maximaal 3 m.