Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Voorschriften

Inhoudsopgave
 1. 1. Inleidende bepalingen
  1. Artikel 1. Begripsbepalingen
  2. Artikel 2. Wijze van meten
 2. 2. Bestemmingsbepalingen
  1. Artikel 3. Agrarisch
  2. Artikel 4. Agrarisch- Kwekerij
  3. Artikel 5. Agrarisch - Landschappelijke waarde
  4. Artikel 6. Agrarisch - Paardenfokkerij
  5. Artikel 7. Bedrijf
  6. Artikel 8. Bedrijf-Dierenpension
  7. Artikel 9. Bedrijf - Openbaar nut
  8. Artikel 10. Horeca
  9. Artikel 11. Maatschappelijk
  10. Artikel 12. Natuur - 1
  11. Artikel 13. Natuur - 2
  12. Artikel 14. Recreatie - Groepsaccommodatie
  13. Artikel 15. Recreatie - Kampeerterrein
  14. Artikel 16. Recreatie - Manege
  15. Artikel 17. Recreatie - Modelvliegterrein
  16. Artikel 18. Recreatie - Natuurzorgcentrum
  17. Artikel 19. Recreatie - Verblijfsrecreatie
  18. Artikel 20. Sport - Lawaaisport
  19. Artikel 21. Verkeer
  20. Artikel 22. Verkeer - Luchtverkeer
  21. Artikel 23. Water
  22. Artikel 24. Wonen
  23. Artikel 25. Wonen - Landhuis
  24. Artikel 26. Archeologisch waardevol gebied I (dubbelbestemming)
  25. Artikel 27. Archeologisch waardevol gebied II (dubbelbestemming)
  26. Artikel 28. Beschermd dorpsgezicht (dubbelbestemming)
  27. Artikel 29. Geluidszone - Industrielawaai (dubbelbestemming)
  28. Artikel 30. Geluidszone - Lawaaisportcentrum(dubbelbestemming)
  29. Artikel 31. Leiding - Gas (dubbelbestemming)
  30. Artikel 32. Leiding - Hoogspanningsverbinding (dubbelbestemming)
  31. Artikel 33. Risicozone externe veiligheid (dubbelbestemming)
  32. Artikel 34. Straalpad (dubbelbestemming)
 3. 3. Algemene bepalingen
  1. Artikel 35. Antidubbeltelbepaling
  2. Artikel 36. Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
  3. Artikel 37. Afstemming Welstandsnota
  4. Artikel 38. Algemene gebruiksbepaling
  5. Artikel 39. Algemene bouwregel
  6. Artikel 40. Algemene vrijstellingsbepalingen
  7. Artikel 41. Algemene wijzigingsbepalingen
 4. 4. Overgangs- en slotbepalingen
  1. Artikel 42. Overgangsbepalingen
  2. Artikel 43. Algemene strafbepaling
  3. Artikel 44. Slotbepaling
 5. Bijlagen bij voorschriften
  1. Bijlage 1 Beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis
  2. Bijlage 2 Staat van bedrijven
  3. Bijlage 3 raadsbesluit 23 maart 2009
  4. Bijlage 4 goedkeuringsbesluit 24 november 2009
  5. Bijlage 5 uitspraak beroep 18 januari 2012
  6. Bijlage 6 goedkeuringsbesluit 7 mei 2103
  7. Bijlage 7 uitspraak beroep 2 april 2014
  8. Bijlage 8 kaartblad 1
  9. Bijlage 9 kaartblad 2
  10. Bijlage 10 kaartblad 3
  11. Bijlage 11 kaartblad 4
  12. Bijlage 12 kaartblad 5
  13. Bijlage 13 kaartblad 6
  14. Bijlage 14 kaartblad 7
  15. Bijlage 15 kaartblad 8
  16. Bijlage 16 kaartblad 9
  17. Bijlage 17 kaartblad 10
  18. Bijlage 18 kaartblad 11
  19. Bijlage 19 kaartblad 12
  20. Bijlage 20 kaartblad 13
  21. Bijlage 21 kaartblad 14
  22. Bijlage 22 kaartblad 15